Last edited by Kalkree
Thursday, November 19, 2020 | History

3 edition of Ynys Môn mewn hen luniau = found in the catalog.

Ynys Môn mewn hen luniau =

Ynys Môn mewn hen luniau =

Anglesey in old photographs

by

  • 234 Want to read
  • 30 Currently reading

Published by Alan Sutton in Stroud .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesAnglesey in old photographs.
Statementcollected by MikeHitches.
ContributionsHitches, Mike, 1949-
The Physical Object
Pagination160p. :
Number of Pages160
ID Numbers
Open LibraryOL22267714M
ISBN 100750901950
OCLC/WorldCa29332230

Parêd Dewi Sant Pwllheli, Pwllheli. K likes. Cyfres o ddigwyddiadau Amgueddfa ‘Pop-Up’ ar Ynys Môn. A series of Pop-Up Museum events on the Isle of Anglesey. Cyfres o ddigwyddiadau Amgueddfa ‘Pop-Up’ ar Ynys Môn lle gall trigolion ddod â'u trysorau cudd ac arteffactau eu hunain ac eu arddangos i’r cyhoedd. A series of Pop-Up Museum events on the Isle of Anglesey where residents can bring along their own artefacts & hidden. We celebrated Book Day at Bro Plenydd on March 2nd. More Bu plant Bl 5 a 6 yn Ysgol Glan y Mor am ddiwrnod yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau diddorol wedi eu cynllunio gan ddisgyblion Blwyddyn 10 yr ysgol uwchradd fel rhan o’u cwrs BAC. Dyma luniau o wibdaith hwyliog plant Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld ag Amgueddfa Y Byd ac.   Menter Iaith Mon sy'n arwain ar prosiect, ac mewn partneriaeth a Wici Cymru maent am gynnal gweithdai ar yr Ynys gyda phobl ifanc, ac aelodau o'r gymuned ehangach. Un o amcanion y prosiect yw codi proffil yr iaith Gymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol, a hynny drwy greu erthyglau newydd sy'n rhoi gwybodaeth am elfennau hanesyddol, gwyddonol ac.


Share this book
You might also like
Analysis of Air Force logistics capability assessment models

Analysis of Air Force logistics capability assessment models

NDB EXAM PART I (54, 14) DEC. 1979

NDB EXAM PART I (54, 14) DEC. 1979

Ryans return.

Ryans return.

Trauma care reimbursement

Trauma care reimbursement

Curiosity killed the Sphinx and other stories

Curiosity killed the Sphinx and other stories

A true and minute history of the assassination of James King of Wm. at San Francisco, Cal.

A true and minute history of the assassination of James King of Wm. at San Francisco, Cal.

The theatre audition book 2

The theatre audition book 2

Adverbs and comparatives

Adverbs and comparatives

Pan Michael An historical novel

Pan Michael An historical novel

Employee Dismissal in Victoria & Nsw

Employee Dismissal in Victoria & Nsw

Bibliography

Bibliography

The self-publishing manual

The self-publishing manual

The rain tree

The rain tree

economic history of steelmaking 1867-1939

economic history of steelmaking 1867-1939

Little Triggers

Little Triggers

Price inertia and production lags

Price inertia and production lags

Faith of our fathers

Faith of our fathers

Ynys Môn mewn hen luniau = Download PDF EPUB FB2

Ynys Môn mewn hen luniau. Stroud: Budding Books,c p; Language and Languages. Williams, William. A vocabulary of familiar dialogues in English and Welsh: containing such questions as may be requisite to English travellers; to which is added, a sketch of the counties of Anglesey and Carnarvon in both languages.

Carnarvon: L.E. Jones, 60p. Yn aml, ceir naws statig mewn hen luniau yn enwedig lluniau o gefn gwlad, ond yn y lluniau hyn mae’r ffotograffydd wedi dangos ei fedr drwy lwyddo i ddal eiliad o symudiad – y calch yn ffrwydro’n gwmwl wrth gael ei chwalu dros y tir, jôc yn cael ei rhannu wrth gneifio, neu ganu emyn yn galonnog fel rhan o wasanaeth diolchgarwch a.

Sir ac ynys yng ngogledd-orllewin Cymru yw Ynys Môn (Saesneg: Anglesey, Lladin: Mona).Gwahenir yr ynys oddi wrth y tir mawr gan gulfor Afon tir y tir mawr â'r ynys gan ddwy bont, y bont wreiddiol Pont y Borth a godwyd gan Thomas Telford ym a'r un fwy, Pont Britannia sydd yn cysylltu'r A55 â'r ynys ynghyd â Rheilffordd Arfordir Gogledd : ynys, endid tiriogaethol gweinyddol.

Buom yn edrych ar lyfrau, hen ffotograffau ac hen arteffactau o’r cyfnod. Yna cawsom wisgo i fyny a chael y profiad o weithio, a bod yn gwsmer, mewn siop o’r cyfnod.

Rydym yn falch iawn ein bod ni’n byw mewn oes wahanol iawn. Am fwy o luniau, cliciwch yma. Erthyglau yn y categori "Llyfrau am yr 20fed ganrif yng Nghymru" Dangosir isod tudalen ymhlith cyfanswm o sydd yn y categori hwn.

cynnwys 60 o luniau du a gwyn. Flame in the Mountains Gol. Wyn James Y Lolfa Cyfrol am hanes William Williams Pantycelyn, Ann Griffiths a’r emyn Cymreig.

A Childhood in a Welsh Mining Valley Vivian Jones Y Lolfa Portread o blentyndod mewn pentref glofaol yn ne Cymru yn y au. ffff Hen luniau o Rhiw a'i phobl ~~~~~ Gyrrwn ar daith ragorol - awn heibio. Wynebau'r gorffennol, Mewn arosfan wefannol. Fe ddaw i ni ddoe yn ôl.

Mr R Williams (Bala) ~~~~~ Hen Luniau. Hen Luniau o'r mis Ein Gwefan ~~~~~ I: II: III: IV: V VI: VII: VIII: IX: X XI: XII: XIII: XIV: XV. A factual book for new mums, leading the mother through pregnancy, until the end of the first year of the baby's life.

It comprises short chapters, based on the experiences of the author, together with quotes from other mums from all over Wales. Yn ystod ei oes cyflwynodd rodd hefyd i Oriel Ynys Môn, sef o luniau gwreiddiol o'i eiddo. Ym Mai gadawodd ei swydd ddysgu yn Llundain a dychwelyd i Fôn, gan gael cartref iddo ei hun am y tro cyntaf yn ei fywyd, a hynny ym Mhwllfanogl ger pentref Llanfairpwllgwyngyll, mewn tŷ o eiddo Ardalydd ac Ardalyddes Môn, dau a fu'n noddwyr.

Man cychwyn: Maes Parcio Moel-y-don (SH ) Ar y daith: Ed, Ceri, Rhys, Megan, Gary, Mari, Ifan a Gwenno, Robin, Sonia a Carlo a Nel Amser: Dydd Sul 15 Ionawr: – Tywydd: Heulog Pellter: 3 milltir. Er mai Ceri oedd i fod i gymryd yr awenau yr wythnos yma, fi wnaeth y penderfyniad i chwilio am lwybr ar hyd arfordir de’r ynys ar ôl i ni brynu map newydd – dim bod Ceri yn.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gynhyrchu gwerthusiad cymeriad ar gyfer pob un o ardaloedd Cadwraeth yr ynys. Y dogfennau gwerthuso cymeriad hyn, ynghyd â'r polisïau sydd yng Nghynllun Lleol Ynys Môn a'r Cynllun Datblygu Unedol Newydd, fydd y sail ar gyfer cynorthwyo i reoli datblygiadau mewn ardaloedd C.

Ffermwyr Ifanc Môn, Cae Sioe Mon, Mona. K likes. Interest. Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni, United Kingdom. K likes. Swyddfa'r Sir, Llangefni, LL77 7TW Gwynant Parri sy'n lliwio hen luniau yn dilyn diagnosis Parkinson's. Ar ôl dros 20 mlynedd o dynnu lluniau mewn ysgolion bu raid i Gwynant roi'r gorau i'r gwaith yn dilyn y diagnosis Parkinson's.

Yn wir, wrth chwilio trwy fy nghyfrif flickr mae ‘na sawl set o luniau o’r darn yma o’r Llwybr Arfordirol – mae na luniau o Rhoscolyn yn y gwanwyn yr holl ffordd trwodd i luniau o Rhoscolyn yn y gaeaf. Ac fel mae’r llun yma o Ifan yn ifanc iawn yn ei ddangos, ‘da ni wedi bod yn cerdded y darn yma o’r llwybr ers blynyddoedd maith.

Ynys Môn (Welsh pronunciation: [ˌənɨs ˈmoːn]; officially called Anglesey until ) is a constituency of the House of Commons of the Parliament of the United elects one Member of Parliament (MP) by the first past the post system of election.

The Ynys Môn Welsh Assembly constituency was created with the same boundaries in Ynys Môn is represented by Virginia Crosbie.

Adolygiad o Mon yr Ynys Hardd casgliad o luniau trawiadol wedi eu tynnu ar Ynys Môn yn amlwg gan un sydd yn caru'r ynys a'i hynodion naturiol. Fel y dywedir mewn cyflwyniad nid oes anhawster. Ysgol Corn Hir Primary School, Bryn Meurig, Llangefni, Ynys Mon, Anglesey LL77 7JB - information for pupils, parents, teachers and governors.

Creuwyd y fwrdeistref newydd (ystyr llythrennol 'Niwbwrch') ar ddiwedd y 13g ar gyfer y Cymry a orfodwyd i ymadael â Llan-faes gan y hynny roedd treflan fach yno ger Llys Rhosyr, un o brif lysoedd Tywysogion Gwynedd yn Oes y Tywysogion. Rhosyr oedd enw'r cantref hefyd.

Ar ganol y 14g ymwelodd Dafydd ap Gwilym â Niwbwrch a chanodd gywydd i foli'r dref a'i drigolion. Ysgol Henblas Primary School, Llangristiolus, Ynys Mon, Anglesey LL77 7JB - information for pupils, parents, teachers and governor.

Available now at - ISBN: - GLOUCESTERSHIRE: Alan Sutton Publishing - - pp. with many b&w photographs / gyda llawer o luniau du a gwyn. Laminate p/b; clawr meddal wedi'i lamineiddio. Copi glân / VG++.Price: £ Prynodd tad Dafydd hen dresel Gymreig a fu’n sefyll am rai blynyddoedd mewn rhyw sgubor yng nghyffiniau Aberffraw neu Bodorgan ar Ynys Môn tua Ond roedd rhyw ddirgelwch yng ngylch un rhan fechan o’r dresel.

Yng nghornel flaen chwith bwrdd y dresel mae darn o’r styllen wedi’i dorri allan, a darn arall o’r un maint. Bu farw mewn cartre nyrsio ar Ynys Môn. Mae'n cael ei gofio'n benna am ei luniau tywyll o arfordiroedd yr ynys a mynydd-dir Eryri ac am eu bortreadau grymus.

Yn un o arlunwyr mwyaf poblogaidd Cymru, newidiodd hanes celf yng Nghymru yn yr 20fed ganrif. £3, am hen luniau o bont Codwyd Pont Britannia i gario rheilffordd dros Afon Menai Cafodd y ffotograffau hynaf mewn bodolaeth o Bont Britannia dros Afon Menai eu gwerthu mewn arwerthiant yn Swindon ddydd Mercher.

Graddiodd gyda BA yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor cyn mynd ymlaen i astudio Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg. Dechreuodd Annwen ei gyrfa gyda Chyngor Sir Ynys Môn ym fel athrawes Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Bodedern a daeth yn Bennaeth yr Adran Gymraeg ym ac yn Bennaeth ar yr ysgol yn Hen luniau sydd ganddom gyntaf i ddangos i chi gyda mwy o luniau i ddilyn drwy’r wythnos.

Os oes ganddoch chi luniau hoffwch rannu, gyrrwch nhw draw atom - diolch i bawb sydd wedi rhannu lluniau gyda ni hyd yn hyn. 📸 # RoyalWelshRewind CFfI Cymru Wales YFC. Hen Ffordd Gymreig o Fyw Trysorfa o luniau Cymru'r oes o'r blaen Adolygiad Glyn Evans o Hen Ffordd Gymreig o Fyw - A Welsh way of Life.

Ffotograffau John Thomas. Golygydd Iwan Meical Jones. Lolfa. Mae gwybodaeth a hen luniau yn arf pwerus i ni gofio ein hanes cyfoethog.

Cyn yr digwyddiad, bydd taith ar hyd yr Ynys o sgyrsiau am Wicipedia a WiciMôn mewn llyfrgelloedd yn Llangefni (Dydd Mawrth 8 Mai), Amlwch a Benllech (Dydd Mercher 9 Mai), Caergybi (Dydd Gwener 11 Mai), Rhosneigr (Dydd Mercher 16 Mai) a Biwmares a Phorthaethwy (Dydd.

Hen Luniau Llyn: Aberdaron. Lli Awst Aberdaron Panoramas o Aberdaron. Enillydd gwobr ffotograffydd tywydd y flwyddyn sy'n dewis ei hoff luniau ac yn rhannu cyfrinachau ei grefft.

Y Gerddi Cudd Gardd hanesyddol sy’n cael ei hadfer, rhwng Porthaethwy a Biwmares ar Ynys Môn. Ynprynwyd Plas Cadnant a’r ystâd erw gan y perchennog presennol a dechreuodd adfer yr ardd hanesyddol a’r tir. “Rydym hefyd wedi dechrau defnyddio’r dyfeisiau llechen i feddwl am weithgareddau dyddiol newydd yn y cartref, er enghraifft edrych ar hen luniau o’n hardal ac edrych ar atyniadau lleol i ymweld â nhw yn y dyfodol.

Yr wythnos diwethaf, defnyddiom y llechi i. Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Cefais fy magu ar Ynys Môn lle taniwyd fy niddordeb mewn ffotograffiaeth tirlun gyda fy nghamera cyntaf – Kodak Brownie Vectra – tra yn yr ysgol gynradd.

Mae teithio Cymru am flynyddoedd lawer fel person camera a chyfarwyddwr yn y diwydiant teledu wedi cynnig cyfleodd cyson imi ddatblygu fy niddordeb mewn ffotograffiaeth a thirlun. English (Saesneg) Mae cyn–ddisgyblion ysgol gynradd yn Sir Ddinbych wedi bod yn hel atgofion.

Mae Ysgol Rhewl, ger Rhuthun, yn cau ar ddiwedd tymor yr haf a rhoddodd y pennaeth Ellen Williams-Lumb wahoddiad i gyn-ddisgyblion ddod â lluniau a dogfennaeth o’u hamser fel disgyblion draw yno. Os ydych yn newydd i'r safle hwn, dyma rai awgrymiadau i chi ddechrau: Bwydwch i mewn a dewiswch gyfeiriad yn y bar uchod.

Mae Fy nhŷ a Agosaf i mi yn darparu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r cyfeiriad rydych wedi'i ddewis. Mae'r Mapiau yn caniatáu i chi weld cyfleusterau lleol ar fap ar ffurf haenau y gellir ei droi ymlaen neu i ffwrdd.

Cliciwch ar unrhyw symbol map i weld gwybodaeth ychwanegol. Cwmni Castell Gwynt Ynys Môn am dod a'r cyfarpar chwyddadwy. Beth Griffith a Lowri Owen am helpu drwy gydol y dydd Ein hymwelwyr arbennig a ddaeth i mewn i hel atgofion am eu cyfnod yn yr ysgol a bod yn rhan o'r ein diwrnod o hwyl Siop sglodion Dolphin am ddarparu'r sglodion Morrisons am ddarparu'r cŵn poeth.

Hannah Dunne am ei sesiynau dawns. Yn o filltiroedd, mae Llwybr Arfordir Ynys Môn yn cynnig cyfleon diguro i brofi tirweddau arfordirol amrywiol a gogoneddus Môn; ar draws aberoedd llydan a thraethau melyn hardd, trwy gildraethau unig a phentrefi bychain, wrth ddilyn y llwybr caiff cerddwyr brofi bywyd gwyllt, hanes a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal.

Yn dilyn y llwyddiant ysgubol yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd ar Ynys Mon, aeth gwaith y disgyblion ymlaen i’r Eisteddfod ym Men y Bont ar Ogwr. Yno cafwyd 7 – 1af, 3- 2ail a 2- 3ydd. Llongyfarchiadau enfawr i’r holl ddisgyblion. Talent amlwg ymysg ein haeoldau.

Dyma lun o Danial a Sienna yn falch iawn o’u llwyddiant. Ysgol Bryngwran Primary School, Bryngwran, Caergybi, Holyhead, Ynys Mon, Anglesey LL65 3PP - information for pupils, parents, teachers and governors.

Title: Hen Enwau o Feirionnydd; Authour: Glenda Carr; Press: Gwasg y Bwthyn; Date PublishedMewn cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru heddiw, mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi galw ar Lywodraeth y Cynulliad a’r DU i fuddsoddi’n sylweddol yn economi’r ynys, yn dilyn penderfyniad diweddar Hitachi i atal prosiect Wylfa Newydd.

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Hitachi eu bod yn rhoi’r gorau i ddatblygiad Wylfa Newydd [ ].mewn dau a thri dimensiwn gan aelodau o’r gwahanol grwpiau celf ar Ynys Môn.

Bydd yr arddangosfa boblogaidd hon yn arddangos gwaith newydd a ysbrydolwyd gan dirweddau, pobl a diwylliant. The AAAC biennial exhibition presents a diverse range of contemporary two and three dimensional artworks by members of the various art groups on Anglesey.